Open Call for Applications: Deputy Secretary General of RYCO

28.03.2017. R Y C O

Regional Youth Cooperation Office

DOWNLOAD: Open Call for Applications: Deputy Secretary General of RYCO

 
Poništenje javnog poziva za izbor i imenovanje

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OMLADINSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA ÈLANA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH

Na temelju èlanka 61. stavak 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), a u svezi sa èlankom 3. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeæa ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 7/03 i 37/03) i Odluke o poništenju Javnog poziva za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za èlana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih, broj: 09-07-8-2377-JD/16 od 23.12.2016. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

PONIŠTAVA

JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OMLADINSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA ÈLANA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNE KANCELARIJE ZA SURADNJU MLADIH


Poništava se Javni poziv za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za èlana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih, objavljen u dnevnim novinama: „Osloboðenje“ i „Nezavisne novine“ (01.11.2016. godine) i „Dnevni list“ (02.11.2016. godine) i na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (01.11.2016. godine).

 

 
Open Call for Applications
There is no translation available, please select a different language.
 
JAVNI POZIV - Upravni odbor Regionalnog ureda za saradnju mladih
There is no translation available, please select a different language.
 
Potpisan Sporazum o osnivanju Regionalnog ureda za saradnju
There is no translation available, please select a different language.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 6 - 10 of 125