Delegacija BiH na Ministarskoj konferenciji u Sankt Peterburgu

Sankt Peterburg  23.-25. septembra

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović i predstavnica Komisije za koordinaciju pitanja mladih Jelena Zlojutro predstavljali su Bosnu i Hercegovinu na Konferenciji ministara nadležnih za mlade zemalja članica Vijeća Evrope, koja je održana u Sankt Peterburgu.
Obraćajući se učesnicima Konferencije ministar Nović rekao je da je problem socijalne isključenosti jedan od vodećih socijalnih problema savremenog svijeta, a isključenost mladih je njegov najosjetljiviji dio. “Problemi socijalne isključenosti najefikasnije se mogu riješiti aktivnostima u sistemu obrazovanja ili aktivnim mjerama zapošljavanja. Bosna i Hercegovina se u zadnjih par godina intenzivno bavi ovim problemom i u izradu naših strateških dokumenata iz različitih oblasti je uveden pojam socijalne uključenosti”, naglasio je ministar Nović.
Kao pozitivne primjere dobrog pristupa socijalnom uključivanju mladih, ministar je naveo i aktivnosti nevladinog sektora koji radi na implementaciji značajnih projekata iz ove oblasti.
Iako je bilo najavljeno, na Konferenciji ministara nadležnih za mlade zemalja članica Vijeća Evrope u Sankt Peterburgu, nije usvojena deklaracija “Pristup mladih ljudi pravima: razvoj inovativnih politika za mlade u Evropi”. Ministri i predstavnici mladih 47 zemalja članica Vijeća Evrope okupili su se deveti put na ministarskoj konferenciji sa ciljem utvrđivanja daljih pravaca djelovanja i zajedničkih aktivnosti u oblasti politika za mlade.

 
USPJEŠNO OKONČANA DVA SEMINARA U OKVIRU IPA PROJEKTA
U okviru projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinirane politike za mlade u BiH“, u periodu od 19. do 20.09.2012. godine u Sarajevu su održana dva seminara: „Strategija EU za mlade 2010-2018“ i „Pregled omladinskih politika u odabranim zemljama EU“. Na seminarima su pored učešća predstavnika Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH učestvovali i predstavnici entitetskih ministarstava, Brčko dirstrikta i Ministarstva civilnih poslova BiH. Kako bi se ispoštovao projektni cilj, u pogledu stvaranja odgovarajućih uvjeta za bolji i efikasniji dijalog i što funkcionalniju koordinaciju aktera odgovornih za pitanja mladih u BiH, glavni ciljevi oba seminara su se odnosili na informiranje učesnika o EU strategiji za mlade, kao i o politikama za mlade u odabranim zemljama (EU 27), te ostavljanju prostora za predstavljanje zajedničkih ideja u odnosu na situaciju u BiH.
 
POČINJE REALIZACIJA TRENINGA U OKVIRU IPA PROJEKTA
POČINJE REALIZACIJA TRENINGA U OKVIRU IPA PROJEKTA - “EU podrška koordinaciji i implementaciji omladinske politike u Bosni i Hercegovini” (EUNYP projekat) 
 Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da počinje realizacija ciklusa treninga u okviru  IPA projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji omladinske politike u Bosni i Hercegovini” (EUNYP projekat). 
 
Teme trening modula su sljedeće:
1. Razvoj projekata i projektnih prijedloga (oktobar - novembar 2012.)
2. Mogućnosti za prikupljanje sredstava (februar – mart 2013.)
3. Izrada općinske strategije za mlade (maj - juni 2013.)
Krajnji rok za prijavu na prvi modul  je 20.9.2012. godine
Za dodatne informacije posjetite sljedeći link: http://youthpolicy.ba/bs/index.php?page=obuka-intro
 
MLADI U AKCIJI - REKORDAN BROJ ODOBRENIH PROJEKATA NA PRVOM POZIVU
Program “Mladi u akciji” je program Evropske unije namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima, a provodi se u periodu od 2007. do 2013. godine. 
 
Izvršna Agencija za program “Mladi u akciji” u Briselu objavila je zvanične rezultate podržanih projekata za prvi (februarski) rok u 2012. godini. Organizacijama iz Bosne i Hercegovine odobreno je 11 (jedanaest) projekata, što u posljednje tri godine predstavlja najbolji rezultat uspješnosti naših organizacija po jednom roku. 
 
Organizacije čiji su projekti podržani rade sa različitim grupama mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, a to su: Korito Drine, Kozarski Berek, Dinara Forum, Zdravo da ste, Asocijacija Graditelji mira, Udruženje građana Mreza i Inicijativi mladih Roma.
 
Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH je tokom 2010. i 2011. godine, u partnerstvu sa udruženjem IPAK-Mladost gradi budućnost kao zvaničnom Kontakt tačkom za program „Mladi u akciji“ u BiH, podržavala program kroz organizaciju info dana i treninga za malde.
 
Treninge je prošlo oko stotinu predstavnika/ca omladinskih organizacija, u BiH. Komisija će i u budućnosti nastaviti da podržava program.
 
POČELA REALIZACIJA IPA PROJEKTA “EU PODRŠKA KOORDINACIJI I IMPLEMENTACIJI OMLADINSKE POLITIKE U BIH“

Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini započinje realizaciju IPA projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji omladinske politike u Bosni i Hercegovini” (EUNYP projekat). Projekt finansira Evropska unija, a implementira konzorcij koji predvodi EEO Group S.A. u saradnji sa EPRD Ltd, Particip Gmbh i OKC-om. Projekt je počeo sa realizacijom 9.1.2012. godine i traje 20 mjeseci, odnosno do kraja avgusta 2013. godine.

Opći cilj ovog projekta je poboljšanje položaja mladih u Bosni i Hercegovini. Specifični ciljevi su stvaranje odgovarajućih uvjeta za bolji i efikasniji dijalog i još funkcionalniju koordinaciju svih aktera odgovornih za pitanja mladih u BiH.

Korisnici projekta, pored Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH su i Ministarstvo civilnih poslova BiH, entitetska ministarstva nadležna za pitanja mladih, i odgovarajući odjel Brčko distrikta, javni službenici zaduženi za mlade, organizacije civilnog društva - aktivne u omladinskom sektoru, te mladi kao najvažniji segment omladinskog sektora.

Projekt predviđa mnoštvo aktivnosti kao što su seminari, treninzi, otvoreni info dani i slično. Komisija vas poziva da redovno pratite web stranicu projekta i da se aktivno uključite u njegovu realizaciju i aktivnosti.

Web stranica projekta je: www.youthpolicy.ba

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 46 - 50 od 123