Obilježavanje Međunarodnog dana volontera
Prepoznajući značaj promocije volonterizma među mladima Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana volontera, 5. decembra, učestvovala je na nekoliko događaja koji su organizirani u gradovima BiH:
1. Prvi sajam volontiranja Republike Srpske, Banja Luka (u saradnji sa OKC Banja Luka);
2. Promotivni događaj o volonterzimu koji organizira KULT, Sarajevo;
3. Festival volonterizma u Bijeljini i 
4. Promotivni događaj u Brčkom koji organizira PRONI.
“Omogućavajući mladim ljudima da poprave svoje živote dajući im alate za to, što će stvoriti generacije ekonomski nezavisnih osoba, koje su uključene u društveni život, i koje će aktivno doprinositi zajednicama jesu samo neke od ključnih karakteristika volonterizma.“ izjavila je Lola Lyberopoulou, direktorica projekta “EUNYP„.
 
brcko-2.jpgsarajevo-1.jpg
sarajevo-2.jpg
 
STUDIJSKA POSJETA KOMISIJE REPUBLICI SLOVENIJI

 Ljubljana, 26. – 30. novembar 2012. godine


 

U okviru IPA projekta „EU podrška koordinaciji i implementaciji koordiniranoj politici za mlade u Bosni i Hercegovini“, odnosno komponente 1 projekta „Jačanje kapaciteta Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini“, organizirana je studijska posjeta za članove Komisije u Republiku Sloveniju, Ljubljana, od 26. do 30. novembra 2012. godine. Učesnici su imali priliku posjetiti više institucija i organizacija, te razgovarati sa ključnim akterima u omladinskom sektoru Republike Slovenije. Posjetili su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Republike Slovenije, unutar kojeg djeluje Ured za mlade, gdje je delegaciju Komisije primila g-đa Barbara Župan. Nakon toga su posjetili mrežu „MaMa“, i upoznali rad ove omladinske mreže koja predstavlja organizacije koje vode centre za mlade, kao i njihovu ulogu i učešće prilikom kreiranja državne strategije. U Institutu za razvoj mobilnosti mladih „MOVIT“, dočekani od strane direktora Janeza Škulja, koji je  prezentirao rad „MOVIT“ instituta, kao i budućnost evropskih programa koji se odnose na mlade. Sonja Mitter Škulj, koordinatorica resursnog centra SALTO za jugoistočnu Evropu, pružila je informacije o programu „Mladi u akciji“ sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. O implementaciji omladinskih politika na lokanom nivou Komisija je razgovarala sa g-đom Matejom  Demšić, načelnicom ureda za mlade grada Ljubljane. Na kraju posjete delegacija Komisije obišla je i multifunkcionalni centar urbane kulture „Kino Šiška“ i posvjedočila jednom primjeru dobre prakse gradskih vlasti u Ljubljani, zatim  Javnu ustanovu „Mladi Zmaji“, te dva omladinska centra u Ljubljani: Šiška i Bežigrad. O temi rada i učešća Nacionalnog omladinskog vijeća Slovenije u kreiranju i provođenju državne omladinske politike Komisija je razgovarala sa predsjednicom Vijeća Teom Jarc.

 

ljubljana1.jpgljubljana_2.jpg

 

 
TRENING MODUL II – Poziv za aplikacije!
Trening modul II – Mogućnosti za prikupljanje sredstava, će se u okviru projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinirane politike za mlade u BiH”, implementirati u periodu februar -mart 2013. godine, na području cijele BiH. Za modul II su odabrane sljedeće lokacije: Banja Luka, Bihać, Brčko, Doboj, Istočno Sarajevo, Glamoč, Mostar, Zenica, Trebinje i Tuzla. 

Rok za prijave za Modul II je 15. januar 2013. godine.

Više informacija vezanih uz proceduru apliciranja možete pronaći na sljedećem linku: 

 
Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti sporta...

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović i  ministrica omladine i sporta Republike Srbije Alisa Marić potpisali su u Beogradu Memorandum o saradnji u oblasti sporta i omladinske politike. Ministar Nović naglasio je da danas potpisani dokument otvara novu stranicu saradnje između dvije zemlje u oblasti omladine i sporta. „Također, stvaraju se uvjeti za podsticanje raznih aspekata razvoja sporta i omladinskih aktivnosti, kako u našim državama i između njih, tako i u smislu zajedničkog učešća na međunarodnom nivou gdje je nužno usaglašavanje zakonskih rješenja sa međunarodnim konvencijama. Važno je napomenuti da se na ovaj način pokazuje i opredjeljenost za razvoj dobrosusjedskih odnosa, te da se promovira regionalna saradnja, mir i stabilnost, što je u duhu postulata Evropske unije i procesa približavanja evropskim integracijama, čemu svi mi težimo“, rekao je ministar Nović. 

Ministrica omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Alisa Marić istakla je veliki značaj regionalne saradnje: „Regionalna saradnja je naročito bitna za mlade ljude i sportiste. Mi imamo Zakon o mladima i Zakon o sportu, ali je razmjena iskustava dobrodošla“.

Potpisivanje Memoranduma, koji će omogućiti dalju razmjenu znanja i iskustava iz oblasti omladinske politike i sporta , predstavlja krajnji rezultat intenzivne saradnje dvije države u ovim oblastima.  Ovim Memorandumom se šalje jasna poruka o postojanju dobre volje za intenziviranjem regionalne saradnje s ciljem što boljeg života svih mladih ljudi u regionu, a njegovim stupanjem na snagu bit će omogućena dalja realizacija niza zajedničkih aktivnosti između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. 

memorandum_mos2.jpg

 

 

 

 

 

slika_2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
slika_3.jpg

 

 
ODRŽANI SEMINARI U OKVIRU IPA PROJEKTA
U okviru IPA projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinirane politike za mlade u BiH“, u periodu od 14. do 15.11.2012. godine, u Banjoj Luci su održana dva seminara: „Interaktivno mapiranje učesnika u okviru politike za mlade“ (kako multi-sektorski pristup utječe na stvaranje politike, uloga svake institucije i kako ona može biti ojačana i identifikacijska sinergija te  njihovo jačanje) i „Jačanje interaktivnih međuinstitucionalnih kapaciteta Komisije“ (SWOT analiza Komisije, otvoreni metod koordinacije kroz sljedeće elemente: utvrđivanje smjernica i vremenskog rasporeda za postizanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ciljeva, utvrđivanje kvantitativnih i kvalitativnih indikatora i mjerila, uvođenje evropskih smjernica u BiH politike uspostavljanjem posebnih mjera i ciljeva, te periodično praćenje napretka s ciljem  postizanja zajedničkog procesa učenja.) 
 
Na seminarima su pored učešća predstavnika Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH učestvovali i predstavnici entitetskih ministarstava, Brčko dirstrikta i predstavnici Omladinskih nevladinih organizacija iz BiH. Glavni cilj trećeg i četvrtog seminara je bolje razumijevanje uloge i utjecaja različitih učesnika uključenih u procesu donošenja politike i jačanja uloge Komisije u koordinaciji politike, a posebice u osam oblasti djelovanja EU strategije za mlade u Bosni i Hercegovini, koji uključuje identifikaciju najboljih odgovarajućih mehanizama za prijenos EU politika za mlade i njihovu integraciju u program Komisije s definiranim ciljevima, pokazateljima i mogućim mjerama za provedbu politike.
 
ipa_seminar.jpg
 
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 41 - 45 od 123