Održani info dani za mlade "Erasmus +"

  U Sarajevu je u organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH i Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH, a u saradnji sa Kontakt tačkom Centra za omladinski razvoj PRONI  iz Brčko distrikta, održan Info dan radi informiranja mladih o mogućnostima programa Erasmus+. Erasmus+ je program koji obuhvata veliki broj aktivnosti i mogućnosti za mlade ljude iz cijele Evrope da kandidiraju projekte. U okviru programa Erasmus+, BiH mladima u području neformalnog obrazovanja nudi mogućnosti kao što su evropski volonterski servis, obuka, osposobljavanje i razmjena. Pomoćnik ministra civilnih poslova BiH Adnan Husić podsjetio je da je 19. juna ove godine potpisan sporazum o pristupanju BiH programu Erasmus+, čime je ispunjen jedan od prvih uvjeta za učešće u tom programu.

"Drugi uvjet bio je plaćanje ulazne karte za učešće u programu, što je Ministarstvo civilnih poslova odmah i uradilo", kazao je Husić.
Info dani o program Erasmus+ održani su prethodno u Brčkom i Banja Luci, a početkom naredne godine planirano i održavanje info dana u Mostaru.
 
Program Evropske unije Erasmus+  namjenjen za obrazovanje, obuku, mlade i sport za period 2014.-2020. godina, koji je objedinio ranije programe u tim oblastima, sa ukupnim budžetom od 14,7 milijardi eura, od čega je za projekte koji se tiču mladih predviđeno 1,47 milijardi eura. Program putem projekata podržava omladinski rad, neformalno obrazovanje, edukaciju, obuku, međunarodnu saradnju, volontiranje i mobilnost mladih. 
 
naslovna_slika.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erasmus_slika01.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erasmus_slika02.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erasmus_slika03.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erasmus_slika04.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erasmus_slika05.jpg
 
 
Erasmus + Mladi info dan
erasmus_plus.jpg
PRONI Centar za omladinski razvoj je Kontakt točka za Erasmus+: područje mladih u Bosni i Hercegovini. Radi informiranja mladih o mogućnostima programa Erasmus+ u području mladih organiziramo info dane Kroz interaktivni rad na info danima mladi će imati priliku upoznati se sa osnovnim komponetama programa, primjerima dobre prakse iz prethodnog programa, mogućnostima koje pruža kontakt točka.
Ovo će biti prilika za upoznavanje sa radom  organizacija iz Bosne i Hercegovine.
Pozivnicu i program preuzmite na slijedećem ovdje  
 
SALTO RESURSNI CENTAR ZA JUGOISTOČNU EVROPU - JAVNI POZIV ZA KONTAKT TAČKE
SALTO Resursni centar za jugoistočnu Evropu traži kontakt tačke iz zemalja Zapadnog Balkana koje će raditi na promociji EU programa Erasmus +, naročito njegovih mogućnosti u oblasti mladih.

Zainteresovane organizacije sve detalje mogu pronaći na linku: https://www.salto-youth.net/rc/see/ 
 
U Briselu potpisan Sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine Programu Erasmus

erasmus.f.jpg19.6.2014. godine, u Briselu je potpisan Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus + programu Unije za obrazovanje, mlade i sport.

“Ministarstvo civilnih poslova BiH, zajedno sa obrazovnim vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini uložilo je ogromne napore s ciljem ispunjavanja uvjeta za učešće Bosne i Hercegovine u programu Evropske unije Erasmus +, a kako bi se našim građanima omogućilo da kroz njegovo korištenje jačaju znanje i vještine što bi za konačan rezultat trebalo da ima unapređenje i modernizaciju sistema obrazovanja, obuke i mladih. Raduje me činjenica da je Bosna i Hercegovina, zajedno sa Srbijom, Albanijom i Crnom Gorom, današnjim činom potpisivanja pristupila ovom Programu, čime se zapravo reafirmiše opredjeljenost za nastavak i kontinuitet naše dosadašnje uspješne saradnje”, rekao je nakon potpisivanja ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović.

U okviru potpisanog sporazuma o djelimičnom učešću u programu Erasmus+, aplikantima iz Bosne i Hercegovine omogućava se učešće u aktivnostima „multilateralni projekti i mreže”. Ove aktivnosti će se provoditi u saradnji više partnera iz različitih zemalja članica Programa, s ciljem rada na pitanjima od zajedničkog interesa, uspostavljanja kontakata i saradnje, razvoja, razmjene i širenja dobrih praksi i inovacija, te unapređenja i modernizacije obrazovanja. U okviru djelimičnog učešća sufinansiraće se aktivnosti i uspostava struktura u Bosni i Hercegovini vezano za evropske mreže u oblasti obrazovanja:  Eurydice,Euroguidance, Europass i Evropski kvalifikacijski okvir, te Evropske platforme za obrazovanje odraslih – EPALE i platforme namijenjene za saradnju osnovnih i srednjih škola eTwinning.

Ministarstvo civilnih poslova BiH već je imenovalo kontakt osobe za mreže i saradnici Ministarstva već, zajedno sa Direkcijom za evropske integracije i Delegacijom Evropske unije u Bosni  i Hercegovini, intenzivno rade na različitim zajedničkim projektima s ciljem promocije programa EU u oblasti obrazovanja.

U skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH, Sporazum je  za BiH potpisao šef Misije BiH u Briselu Igor Davidović.

Letak Erasmus+ 

 

 
Smjernice za pripremu prijedloga projekta/aplikacije za grant u segmentu za mlade „Erasmus+“ program

Smjernice za pripremu prijedloga projekta/aplikacije
za grant u segmentu za mlade

„Erasmus+“ programa

 April, 2014

Uvod 
Namjena ovih smjernica je da pomognu organizacijama za mlade u Bosni i Hercegovini da se upoznaju s pripremom prijedloga projekta/aplikacije za grantove u okviru akcija "Erasmus+" programa u polju mladih. Organizacije zainteresovane za mogućnosti "Erasmus+:mladi" trebale bi također pročitati i Informaciju "Erasmus+: mladi“ perspektive za organizacije mladih u Bosni i Hercegovini“ koja govori o konceptu programa „Erasmus+“ sa naglaskom na akcije za mlade.
Ključni izvor za pisanje smjernica je „Vodič za program Erasmus+" objavljen u januaru 2014. godine i Poziv za prijedloge projekata objavljen 12. decembra 2013. godine. Imajući u vidu cjelokupni period trajanja "Erasmus+" programa, od 2014. do 2020. godine, moguće su promjene u smislu kriterija podobnosti za učešće u centralizovanim akcijama, zbog čega se preporučuje organizacijama za mlade koje su zainteresovane za "Erasmus+: mladi" da redovno provjeravaju ažurirane informacije o implementaciji "Erasmus+" programa i njegovih akcija u polju mladih. Ažurirane i druge relevantne informacije dostupne su na web stranicama institucija i organizacija uključenih u implementaciju „Erasmus+“ programa. Popis preporučenih web linkova je na kraju ovih smjernica.

 

Terminologija
Važan preduslov za razumijevanje procedura i zahtjeva vezanih za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga/aplikacija u program “Erasmus+” je poznavanje terminologije programa. Zbog toga se u ovom dijelu daje pojašnjenje odabranih ključnih termina koji se koriste u programu i njegovim akcijama u oblasti mladih
 

 

Saznaj više...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 26 - 30 od 123