U Sarajevu konferencija „Borba protiv govora mržnje na internetu“
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centrom za omladinski razvoj- PRONI, organizirali su konferenciju „Borba protiv govora mržnje na internetu”. Cilj održavanja konferencije je da se dodatno skrene pozornost na problem govora  mržnje na internetu i ukaže na njegove rizike za demokratiju i za mlade ljude.
“Govor mržnje, kako je definirano od strane Vijeća Evrope, obuhvata sve oblike izražavanja koji šire, podstiču, promoviraju ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam ili druge oblike mržnje zasnovane na netoleranciji, uključujući netoleranciju izraženu u formi agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, diskriminacije i neprijateljstva prema manjinama, migrantima i ljudima imigrantskog porijekla”, rekao je sekretar Ministarstva civilnih poslova BiH Zlatko Horvat, te naglasio da je primjetno da se u posljednjim godinama govor mržnje vratio u javni prostor.
Član Komisije za koordinaciju pitanja m ladih u BiH Danijela Topić, ukazala je da ovom problemu treba pristupiti sistematski, a ne „gašenjem vatre“ kada bude prekasno.
Posebna pažnja na konferenciji posvećena je mogućnostima da se kod mladih ljudi smanji nivo prihvatanja govora mržnje putem interneta, da se mapira govor mržnje na internetu i razviju instrumenti sa konstruktivnim odgovorima, pruži  podrška i solidarnosti za ljude i grupe na meti govora mržnje putem interneta i zalaganje za razvoj i konsenzus oko evropskih političkih instrumenata u borbi protiv govora mržnje, te da se pruži podrška mladim ljudima u borbi za ljudska prava.
Konferenciji u Sarajevu, uz predstavnike omladinskih organizacija iz cijele BiH, prisustvovali su i zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Predrag Jović i ministrica kulture i sporta Federacije BiH Zora Dujmović.
slika-web-konferencija1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slika-web-konferencija2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slika-web-konferencija3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slika-web-konferencija4.jpg
 
Poziv za učešće na konferenciji „Borba protiv govora mržnje na internetu“
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Komisija za koordinaciju pitanja  mladih u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centrom za omladinski razvoj- PRONI, organizuju konferenciju „Borba protiv govora mržnje na internetu”. Konferencija će se održati u utorak 15.12.2015. godine, u Sarajevu (sala 1/1 Zgrade Parlamentarne skupštine BiH), sa početkom u 09,00 sati.
Prijave možete slati na e mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli , najkasnije do 11.12.2015. godine. Uz prijavu potrebno je  dostaviti  CV, koji će biti kriterijum za odabir učesnika.
Program konferencije i prijavu za učešće možete preuzeti ovdje.
 
 
 
Održan drugi trening "Erasmus + YiA "
U Sarajevu u organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH, a u saradnji sa Kontakt tačkom Centra za omladinski razvoj PRONI  iz Brčko distrikta, u periodu od 07-08.11.2015. godine održan je trening obuke za pisanje projekata za "Erasmus +" YiA. Program trening obuke namijenjen predstavnicima/cama organizacija koje imaju osnovno znanje iz programa.

Kroz interaktivni rad mladi su imali priliku upoznati se sa osnovnim komponentama programa, primjerima dobre prakse iz prethodnog programa i mogućnostima koje pruža Kontakt tačka. Istovremeno trening je pružio praktično znanje o pisanju same aplikacije za pozive za područje mladih u okviru prozora za zapadni Balkan.

Program Evropske unije Erasmus+  namjenjen za obrazovanje, obuku, mlade i sport za period 2014.-2020. godina, koji je objedinio ranije programe u tim oblastima, sa ukupnim budžetom od 14,7 milijardi eura, od čega je za projekte koji se tiču mladih predviđeno 1,47 milijardi eura. Program putem projekata podržava omladinski rad, neformalno obrazovanje, edukaciju, obuku, međunarodnu saradnju, volontiranje i mobilnost mladih. 
 
e_2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e_3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e4.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e5.jpg
 
 
Seminar u oblasti omladinske politike na temu socijalne inkluzije mladih u osjetljivim situacijama u
Seminar u oblasti omladinske politike na temu socijalne inkluzije mladih u osjetljivim situacijama u jugoistočnoj Evropi

U okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Evrope, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini suorganizatori su seminara: “O politici mladih u Jugoistočnoj Evropi- društvena inkluzija mladih“, koji se održao od 28.-29.10.2015.godine, u Mostaru.
Cilj seminara je analiza postojećeg stanja i mogućnost popravljanja politika za mlade koje će dovesti do socijalnog uključivanja mladih na nacionalnom i lokanom nivou. Učesnici seminara su pored mladih iz Bosne i Hercegovine, i preko 30 međunarodnih učesnika iz Portugala, Španije, Rumunije, Turske, Estonije, kao i predstavnika mladih iz država regiona.
Mladi ljudi predstavljaju ogroman potencijal za razvoj koji je na nivou društva važno prepoznati i podržati omogućavanjem različitih oblika aktivnog sudjelovanja, rečeno je na seminaru. Naglašeno je da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nastoji da omogući učešće mladim ljudima u različitim međunarodnim programima namjenjenim za mlade.
Posebno su izdvojene mogućnosti koje pružaju programi Evropske unije i Vijeća Evrope za oblast mladih. Sa seminara je upućen apel za dodatno angažiranje na implementaciji i promociji programa Evropske unije, posebno programa ERASMUS plus, kao i mogućnosti Parcijalnog sporazumu Vijeća Evrope o mobilnosti mladih putem omladinske kartice.
 
wp_20151028_10_14_12_pro.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wp_20151028_10_16_35_pro.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wp_20151028_10_16_58_pro.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wp_20151029_10_23_35_pro.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wp_20151029_10_23_44_pro.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erasmus+ poziv za 2016. godinu, EAC/A04/2015
Erasmus+ poziv za 2016. godinu, EAC/A04/2015
Obavještavamo vas da je Evropske komisija objavila novi poziv za podnošenje projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu (EAC/A04/2015). Pozivom su obuhvaćene ključne aktivnosti programa Erasmus+ koje podrazumijevaju oblasti: obrazovna mobilnost pojedinaca, saradnja za inovacije i razmjena dobre prakse i podrška reformi politike.
Projekte u okviru Programa mogu prijaviti javna i privatna tijela koja djeluju u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta.Više detalja o kriterijima i uslovima apliciranja, kao i o konkretnim oblastima unutar ključnih aktivnosti, možete pronaći na stranici:
 
Napominjemo da je ažurirani vodič za program Erasmus+ (Erasmus+ Programme Guide) moguće preuzeti putem linka:
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 16 - 20 od 123