Radna posjeta Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH
Uspješno okončana radna posjeta Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije 
Delegacija Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini, u periodu od 10. do 12. februara 2016. godine, boravila je u radnoj posjeti Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, s ciljem intenziviranja buduće saradnje, kao i dalje razmjene znanja i iskustava u oblasti mladih
U svojstvu domaćina prisutne je pozdravila pomoćnica ministra za omladinu, Snežana Klašnja sa saradnicima, predstavljajući omladinsku politiku Republike Srbije i ukazujući na aktivnosti čija je realizacija planirana za naredni period. Uvodna sesija omogućila je i upoznavanje sa aktuelnim stanjem u oblasti mladih u Bosni i Hercegovini, te podstakla razgovor o mogućnostima za realizaciju zajedničkih aktivnosti.
 
U nastavku, predstavljen je rad Fonda za mlade talente Republike Srbije, te razgovari i sa predstavnicima Krovne organizacije mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade. Drugog dana posjete, predstavnici Komisije za koordinaciju pitanja mladih posjetili su Kancelariju za mlade Temerin, upoznajući se sa razvojem lokalne omladinske politike i radom lokalnih subjekata posvećenih boljem položaju mladih. Tom prilikom, ispred Opštine Temerin pozdravio ih je Đuro Žiga, predsjednik Opštine. U nastavku dana, delegacija je posjetila i Volonterski centar Vojvodine, stavljajući fokus na dijalog o podsticanju volonterizma među mladima. Razmjena iskustava i upoznavanje sa situacijom na nacionalnom i lokalnom nivou rezultirala je nizom ideja za dalji zajednički rad, koje su trećeg dana posjete pretočene u Akcioni plan za 2016. godinu.Radna posjeta Komisije za koordinaciju pitanja mladih realizuje se u sklopu postojećeg Memoranduma o razumjevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, potpisanog 2012. godine u Beogradu.
16-02-2016-01.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-02-2016-02.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-02-2016-03.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-02-2016-04.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Održan sastanak s ciljem uspostave Regionalnog ureda za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu

mladi-f.jpg

Na sastanku koji je održan danas u Sarajevu, prezentirani su dosadašnji rezultati rada Radne grupe za uspostavu Regionalnog ureda za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu.

Tokom Samita Zapadnog Balkana održanog 27. avgusta 2015. godine u Beču, premijeri država regiona potpisali su „Zajedničku deklaraciju o uspostavi Regionalnog ureda za suradnju mladih na Zapadnom Balkanu“, čime su se usuglasili uspostaviti Regionalni ured, kao tijelo koje će voditi i koordinirati saradnju mladih u regionu Zapadnog Balkana, s ciljem promocije duha pomirenja i saradnje mladih.

“Bosna i Hercegovina razumije značaj regionalnog povezivanja. Važno je napomenuti da se na ovaj način pokazuje i opredjeljenost za razvoj dobrosusjedskih odnosa, te da se promovira regionalna saradnja, mir i stabilnost, što je u duhu postulata Evropske unije”, rekao je sekretar Ministarstva civilnih poslova BiH Zlatko Horvat.

Inicijativu za osnivanje Ureda za mlade na Balkanu, pokrenule su Srbija i Albanija, a po uzoru na sličan ured u okviru kojeg Francuska i Njemačka sarađuju od 1963. godine. Veće razumijevanje među mladima dvije zemlje, ostvareno kroz ove projekte, rezultiralo je i cjelokupnim poboljšanjem odnosa Francuske i Njemačke.  

 
Konferencija „informisanje i savjetovanje mladih u Bosni i Hercegovini“.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovina i Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske, organizovali su u Banjaluci konferenciju „informisanje i savjetovanje mladih u Bosni i Hercegovini“. 
            Ciljevi konferencije su da se mladi upoznaju o informisanju mladih u Bosni i Hercegovini, kao i o prinicipima informisanja mladih na internetu i primjerima dobre prakse.
            Poštovanje demokratije, ljudskih prava i osnovnih sloboda podrazumijeva pravo svih mladih ljudi na pristup potpunim, objektivnim, razumljivim i pouzdanim informacijama, o svim pitanjima i potrebama koje oni izraze, rečeno je na konferenciji u Banjaluci. Ovo pravo   prepoznato je u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, u Konvenciji o pravima deteta, u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i u preporuci br. R (90) 7 Vijeća Evrope koja se tiče informisanja i savjetovanja mladih ljudi u Evropi. Ovo pravo je i osnova aktivnosti Evropske unije na polju informisanja mladih.
            Obaveza je vlasti, civilnog sektora i svih društvenih subjekata da zajednički rade na uspostavljanju dugoročnih mehanizama i sistema informisanja i savjetovanja mladih. Jako je važno da  se sve organizacije i insitucije udruže u zajedničkom kreiranju i razvijanju kvalitetnih programa informisanja i savjetovanja mladih, zaključeno je na konferenciji „Informisanje i savjetovanje mladih u Bosni i Hercegovini“. 
            Konferencija u Banjaluci jedna je od planiranih aktivnosti posvećenih mladima u 2015. godini, a koja se održava nakon nedavno organizovane konferencije u Sarajevu na temu borba protiv govora mržnje na internetu.
 
 
konferencija-inf-i-savjetovanje-mladih-u-bih-1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konferencija-inf-i-savjetovanje-mladih-u-bih-2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konferencija-inf-i-savjetovanje-mladih-u-bih-3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konferencija-inf-i-savjetovanje-mladih-u-bih-4.jpg
 
 
Poziv za učešće na konferenciji „Informisanje i savjetovanje mladih u Bosni i Hercegovini“
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske, organiziraje konferenciju „Informisanje i savjetovanje mladih u Bosni i Hercegovini ”. Konferencija će biti održana u utorak 29.12.2015. godine, u Banja Luci ( hotel „Bosna“) sa početkom u 09,00 sati. Prijave možete slati na e mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli , najkasnije do 26.12.2015. godine. Troškovi smještaja, ishrane i putni troškovi su pokriveni. Broj mjesta je ograničen. Odabrani učesnici će biti obaviješteni o učešću putem emaila.
 
U Sarajevu konferencija „Borba protiv govora mržnje na internetu“
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centrom za omladinski razvoj- PRONI, organizirali su konferenciju „Borba protiv govora mržnje na internetu”. Cilj održavanja konferencije je da se dodatno skrene pozornost na problem govora  mržnje na internetu i ukaže na njegove rizike za demokratiju i za mlade ljude.
“Govor mržnje, kako je definirano od strane Vijeća Evrope, obuhvata sve oblike izražavanja koji šire, podstiču, promoviraju ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam ili druge oblike mržnje zasnovane na netoleranciji, uključujući netoleranciju izraženu u formi agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, diskriminacije i neprijateljstva prema manjinama, migrantima i ljudima imigrantskog porijekla”, rekao je sekretar Ministarstva civilnih poslova BiH Zlatko Horvat, te naglasio da je primjetno da se u posljednjim godinama govor mržnje vratio u javni prostor.
Član Komisije za koordinaciju pitanja m ladih u BiH Danijela Topić, ukazala je da ovom problemu treba pristupiti sistematski, a ne „gašenjem vatre“ kada bude prekasno.
Posebna pažnja na konferenciji posvećena je mogućnostima da se kod mladih ljudi smanji nivo prihvatanja govora mržnje putem interneta, da se mapira govor mržnje na internetu i razviju instrumenti sa konstruktivnim odgovorima, pruži  podrška i solidarnosti za ljude i grupe na meti govora mržnje putem interneta i zalaganje za razvoj i konsenzus oko evropskih političkih instrumenata u borbi protiv govora mržnje, te da se pruži podrška mladim ljudima u borbi za ljudska prava.
Konferenciji u Sarajevu, uz predstavnike omladinskih organizacija iz cijele BiH, prisustvovali su i zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Predrag Jović i ministrica kulture i sporta Federacije BiH Zora Dujmović.
slika-web-konferencija1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slika-web-konferencija2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slika-web-konferencija3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slika-web-konferencija4.jpg
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 11 - 15 od 122