Održan Info dan o programu ERASMUS plus za područje mladih
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centrom za omladinski razvoj- PRONI, organizirali su Info dan o programu ERASMUS plus za područje mladih realiziran je u okviru implementacije Memoranduma o saradnji u oblasti omladinske politike i sporta između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a sa željom da se dodatno intenzivira i konkretizuje uspostavljena saradnja uz uključivanje  kako nadležnih ministarstava, tako i omladinskog sektora. 
Posebno je naglašen značaj regionalnog povezivanja  jer se na taj način pokazuje i opredjeljenost za razvoj dobrosusjedskih odnosa,  promovira regionalna saradnja  i stabilnost, što je u duhu postulata Evropske unije i procesa evropskih integracija.
 
Na sastanku, kojem su uz predstavnike organizacija koje okupljaju mlade, prisustvovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, ministrica omladine, porodice i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović i drugi, posebno su istaknute mogućnosti koje pružaju programi Evropske unije za oblast mladih. Pozvani su svi u BiH da se dodatno angažiraju na promociji istih, posebno programa ERASMUS plus.
 
U 2015. godini 31 aplikacija upućena je iz BiH prema  Izvršnoj agenciji u Briselu, a odobreno je i finansijski podržano devet projekata u iznosu od  oko 315.000 eura. To pokazuje da omladinske organizacije u Bosni i Hercegovini imaju kapacitet da pripreme projekte koji zadovoljavaju uvjete programa Erasmus plus, a cilj je da takvih projekata u narednom periodu bude još više. 
Bosna i Hercegovina je  2014. godine potpisala sporazum o pristupanju programu Erasmus plus, čime je ispunjen jedan od prvih uvjeta za učešće u  programu. Drugi uvjet bio je plaćanje ulazne karte za učešće u programu, što se redovno godišnje izvršava. 
 
slika-infodan-_1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slika-infodan2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slika-infodan3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slika-infodan4.jpg
 
 
Radna posjeta Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH
Uspješno okončana radna posjeta Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije 
Delegacija Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini, u periodu od 10. do 12. februara 2016. godine, boravila je u radnoj posjeti Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, s ciljem intenziviranja buduće saradnje, kao i dalje razmjene znanja i iskustava u oblasti mladih
U svojstvu domaćina prisutne je pozdravila pomoćnica ministra za omladinu, Snežana Klašnja sa saradnicima, predstavljajući omladinsku politiku Republike Srbije i ukazujući na aktivnosti čija je realizacija planirana za naredni period. Uvodna sesija omogućila je i upoznavanje sa aktuelnim stanjem u oblasti mladih u Bosni i Hercegovini, te podstakla razgovor o mogućnostima za realizaciju zajedničkih aktivnosti.
 
U nastavku, predstavljen je rad Fonda za mlade talente Republike Srbije, te razgovari i sa predstavnicima Krovne organizacije mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade. Drugog dana posjete, predstavnici Komisije za koordinaciju pitanja mladih posjetili su Kancelariju za mlade Temerin, upoznajući se sa razvojem lokalne omladinske politike i radom lokalnih subjekata posvećenih boljem položaju mladih. Tom prilikom, ispred Opštine Temerin pozdravio ih je Đuro Žiga, predsjednik Opštine. U nastavku dana, delegacija je posjetila i Volonterski centar Vojvodine, stavljajući fokus na dijalog o podsticanju volonterizma među mladima. Razmjena iskustava i upoznavanje sa situacijom na nacionalnom i lokalnom nivou rezultirala je nizom ideja za dalji zajednički rad, koje su trećeg dana posjete pretočene u Akcioni plan za 2016. godinu.Radna posjeta Komisije za koordinaciju pitanja mladih realizuje se u sklopu postojećeg Memoranduma o razumjevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, potpisanog 2012. godine u Beogradu.
16-02-2016-01.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-02-2016-02.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-02-2016-03.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-02-2016-04.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Održan sastanak s ciljem uspostave Regionalnog ureda za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu

mladi-f.jpg

Na sastanku koji je održan danas u Sarajevu, prezentirani su dosadašnji rezultati rada Radne grupe za uspostavu Regionalnog ureda za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu.

Tokom Samita Zapadnog Balkana održanog 27. avgusta 2015. godine u Beču, premijeri država regiona potpisali su „Zajedničku deklaraciju o uspostavi Regionalnog ureda za suradnju mladih na Zapadnom Balkanu“, čime su se usuglasili uspostaviti Regionalni ured, kao tijelo koje će voditi i koordinirati saradnju mladih u regionu Zapadnog Balkana, s ciljem promocije duha pomirenja i saradnje mladih.

“Bosna i Hercegovina razumije značaj regionalnog povezivanja. Važno je napomenuti da se na ovaj način pokazuje i opredjeljenost za razvoj dobrosusjedskih odnosa, te da se promovira regionalna saradnja, mir i stabilnost, što je u duhu postulata Evropske unije”, rekao je sekretar Ministarstva civilnih poslova BiH Zlatko Horvat.

Inicijativu za osnivanje Ureda za mlade na Balkanu, pokrenule su Srbija i Albanija, a po uzoru na sličan ured u okviru kojeg Francuska i Njemačka sarađuju od 1963. godine. Veće razumijevanje među mladima dvije zemlje, ostvareno kroz ove projekte, rezultiralo je i cjelokupnim poboljšanjem odnosa Francuske i Njemačke.  

 
Konferencija „informisanje i savjetovanje mladih u Bosni i Hercegovini“.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovina i Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske, organizovali su u Banjaluci konferenciju „informisanje i savjetovanje mladih u Bosni i Hercegovini“. 
            Ciljevi konferencije su da se mladi upoznaju o informisanju mladih u Bosni i Hercegovini, kao i o prinicipima informisanja mladih na internetu i primjerima dobre prakse.
            Poštovanje demokratije, ljudskih prava i osnovnih sloboda podrazumijeva pravo svih mladih ljudi na pristup potpunim, objektivnim, razumljivim i pouzdanim informacijama, o svim pitanjima i potrebama koje oni izraze, rečeno je na konferenciji u Banjaluci. Ovo pravo   prepoznato je u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, u Konvenciji o pravima deteta, u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i u preporuci br. R (90) 7 Vijeća Evrope koja se tiče informisanja i savjetovanja mladih ljudi u Evropi. Ovo pravo je i osnova aktivnosti Evropske unije na polju informisanja mladih.
            Obaveza je vlasti, civilnog sektora i svih društvenih subjekata da zajednički rade na uspostavljanju dugoročnih mehanizama i sistema informisanja i savjetovanja mladih. Jako je važno da  se sve organizacije i insitucije udruže u zajedničkom kreiranju i razvijanju kvalitetnih programa informisanja i savjetovanja mladih, zaključeno je na konferenciji „Informisanje i savjetovanje mladih u Bosni i Hercegovini“. 
            Konferencija u Banjaluci jedna je od planiranih aktivnosti posvećenih mladima u 2015. godini, a koja se održava nakon nedavno organizovane konferencije u Sarajevu na temu borba protiv govora mržnje na internetu.
 
 
konferencija-inf-i-savjetovanje-mladih-u-bih-1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konferencija-inf-i-savjetovanje-mladih-u-bih-2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konferencija-inf-i-savjetovanje-mladih-u-bih-3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konferencija-inf-i-savjetovanje-mladih-u-bih-4.jpg
 
 
Poziv za učešće na konferenciji „Informisanje i savjetovanje mladih u Bosni i Hercegovini“
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske, organiziraje konferenciju „Informisanje i savjetovanje mladih u Bosni i Hercegovini ”. Konferencija će biti održana u utorak 29.12.2015. godine, u Banja Luci ( hotel „Bosna“) sa početkom u 09,00 sati. Prijave možete slati na e mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli , najkasnije do 26.12.2015. godine. Troškovi smještaja, ishrane i putni troškovi su pokriveni. Broj mjesta je ograničen. Odabrani učesnici će biti obaviješteni o učešću putem emaila.
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 11 - 15 od 123