YOUTH WORK IN THE SPOTLIGHT

Guide to Recommendation CM/Rec(2017)4 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States on youth work

Download: YOUTH WORK IN THE SPOTLIGHT


 
Informacija o različitim inicijativama organizacija za mlade kroz evropsku karticu za mlade

Iako trenutna situacija uzrokovana pandemijom korona virusom (COVID-19) ne dopušta mobilnost mladih diljem Evrope ili unutar njihovih zemalja, različite organizacije članice EYCA (Evropske omladinske kartice) koriste različite mogućnosti koje nudi Evropska kartica za mlade. Neki od primjera o tome šta rade organizacije za mlade u Evropi, kako bi podržale i informirale mlade, a istovremeno su članice Evropske kartice za mlade:

 • Bosna i Hercegovina (PRONI) – Većina rada u omladinskim klubovima prenijeta je na online okruženje. Sljedeće sedmice počinje implementacija online obrazovnih kurseva za novih 150 omladinskih radnika. Kroz ovu inicijativu se očekuje da će bar 50 volontera razviti online programe za mlade u zemlji.
 • Andora – Pruža informacije o tome kako spriječiti COVID-19 i kako biti aktivan kod kuće, pružajući online mogućnosti vlasnicima kartica da kroz online aktivnosti aktiviraju interakciju sa mladima;
 • Aragon-Španija - Pruža besplatnu pravnu podršku vlasnicima kartica u vezi sa efektima COVID-19 na tržište rada;
 • Madrid-Španija - Organizira niz izazova na društvenim mrežama namjenjenih mladima koji će u njima sudjelovati tokom karantina. Svaki izazov dolazi sa nizom nagrada, poput ulaznica za buduće koncerte i sl..
 • Balearski otoci-Španija - Nudi niz popusta za vlasnike kartica u apotekama kako bi olakšali kupnju maski za lice i druge zaštitne opreme.
 • Andaluzija-Španija - Pokrenula novi program kako bi potaknula mlade ljude da iskoriste svoje vrijeme u karantini. Omogućavaju mladima pristup online treninzima, aktivnostima, vježbama kod kuće i zdravstvenim savjetima. Program se zove IAJ Connect. Za širenje ovih sadržaja koriste se društvenim mrežnim platformama i svojim informacijskim kanalima. Uz to, koriste hahshtag #ostanite kod kuće kako bi uticali na mlade ljude da budu odgovorni, zaustavili širenje virusa i bili sigurni.
 • Asturija-Španija – Raspisuje različita takmičenja online kako bi mladi bili kreativni tokom karantine. Svako takmičenje ima set nagrada. Uglavnom su pretplate na internetske usluge ili novčane nagrade koje se troše u lokalnim firmama koje sarađuju sa Evropskom omladinskom karticom u Asturiji.
 • Katalonija-Španija – Provodi niz inicijativa koje imaju za cilj: promovisati popuste i takmičenja online: audiovizuelne platforme, fizičke aktivnosti, kurseve stranih jezika i sl; informisanje o različitim događajima koji su odgođeni; širenje besplatnih univerzalnih prijedloga putem interneta: koncerti, obuke, izložbe, muzeji, razgovori itd.; podrška velikim i malim preduzećima u trenutnoj krizi; uspostavljanje tima koji će sarađivati u pronalaženju i opremanju hotela i drugih mjesta za smještaj ugroženih osoba kojima je potrebna izolacija zbog trenutne situacije: starije osobe, osobe s invaliditetom, maloljetnici bez staratelja itd.
 • Ekstramadura-Španija – Provodi niz inicijativa širokog sprektra, polazeći od informiranja svojih vlasnika kartica o trenutnoj situaciji COVID-19 do organiziranja različitih izazova i aktivnosti kako bi aktivirali mlade. Produžili su rok važenja kartica do 01. juna – to se povezuje sa činjenicom da vlasnici kartica imaju besplatan prevoz, izdali Vodič sa preporukama za ostanak kod kuće, Internetski vodič za vlasnike kartica, Vodič o mentalnom zdravlju, realiziraju se različiti načini komunikacije koji ostaju otvoreni tokom karantina, dijele se različite inicijative koje je poduzeo Institut za mlade Ekstramadura, poput takmičenja za najbolju fotografiju i pisanje i sl.
 • Movijovem-Portugal – Trenutno svoje domove za mlade dala na raspolaganje pacijentima čiji je test na COVOID-19 bio pozitivan, radi izolacije i sprečavanja širenja virusa.
 • Azerbejdžan – Usredotočena je na podizanje svijesti o epidemiji COVID-19. Pored toga, nastoji mobilizirati mlade za učešće u aktivnostima koje bi mogle poduprijeti njihove lokalne zajednice, poput volontiranja za pomoć ljudima koji žive blizu njih ili dobrovoljno darivanje krvi.
 • Ruska Federacija – Pridružila se u kampanji u borbi protiv koronavirusne bolesti #mi smo zajedno. U okviru ove kampanje svi građani mogu postati volonteri, a dostupna je i telefonska linija za pomoć. Volonteri u glavnim gradovima zemlje trenutno pomažu ljudima tokom karantina donoseći besplatne pakete hrane, lijekove i sl.Također, Ruska unija mladih pokrenula je program podrške socijalno ugroženim građanima.
 • Luksemburg – Trenutno dijeli informacije o COVID-19 putem društvenih mreža kako bi se obavijestili mladi o toj temi fokusirajući se na službene informacije.
 • Slovenija – Dijeli online informacije o dva glavna područja: informacije o tome kako biti sigurni tokom trenutne situacije i informacije o popustima i drugim mogućnostima koje bi bile korisne mladima.
 • Škotska – Kreirala namjensku stranicu s informacijam o COVID-19. Link: https://young.scot/campaigns/national/coronavirus te je organizovana online sjednica sa prvim ministrom Škotske i nacionalnim kliničkim direktorom.
 • Irska – Provela je različite akcije kako bi podržala mlade ljude u zemlji tokom pandemije COVID-19. Kreirana je online usluga podrške. Nagrade za mlade muzičare Irske premještene su online na: http://iymas.ie/. Razvili su online smjernice za omladinske radnike za efikasniji i sigurniji rad sa mladima koristeći tehnološka rješenja Hnagout i Zoom.Uspostavljen je sistem za korodinaciju i razmjenu najboljih praksi između 21 omladinskih organizacija koje su članice korvne omladinske organizacije Irske.
 • Albanija – Pokrenuta je inicijativa u kojoj mladi ljudi angažirani u civilnom društvu daju savjete preporučujući drugim mladim ljudima šta da rade tokom karantina. Te preporuke dolaze kao svakodnevni postovi na društvenim mrežama. Do kraja aprila distribuirat će bilten sa svim tim porukama za vlasnike kartica.
 • Srbija – Trenutno je u toku provedba informativne kampanje za prikupljanje i predstavljanje preporuka mladih u Srbiji. Iste će uključivati aktivnosti kao što su: online kursevi, online radionice i druge preporuke za korištenje slobodnog vremena u vrijeme karantina. Kampanja će se odvijati putem socijalnih mreža.
 • Grčka – Dijeli se niz postova kako spriječiti zarazu sa COVID-19.
 • Malta – Provela je niz aktivnosti vezano za pandemiju COVID-19, kao što su: priče za mlade za vrijeme korona virusa (Omladinska informativna služba YIOSS koristi se za pružanje platforme mladima za razmjenu priča, preporuka, razmišljanja itd); otvoren je poziv za mlade između 18 i 30 godina koji žele nešto da daju svojoj zajednici kako bi poboljšali trenutnu situaciju izazvanu COVIDom-19 i pokazali kreativne, inovativne i solidarne ideje koje žele implementirati u svojoj zajednici; izložba Gozitanskih talenata – kroz ovu izložbu nastoje se osnažiti mladi ljudi da razvijaju svoje talente koristeći vrijeme kod kuće vježbajući svoje vještine, pruža im se prilikuada podijele svoj talenat s internetskom zajednicom, vodeći se sopstvenim primjerom i poticanjem drugih da ostanu kod kuće.Ova inicijativa stavlja u središte mlade koji nikada nisu izlagali svoje radove; online sesije uživo – tokom ovih sesija pružaju se korisne informacije o temama od značaja za malteške mlade te su iste korisne za podršku mladim ljudima u ternutnoj situaciji.
 • Cipar – Koristi svoje načine za komunikaciju s mladima i zajednički rad, razmjenu pozitivnih ideja i uzbudljivih aktivnosti kod kuće. Nude se različita takmičenja i izazovi sa nagradama kao što su ulaznice za pozorišta, pametni telefoni i sl.
 
Poziv Odjela za mlade Vijeća Evrope

Odjel za mlade Vijeća Evrope poziva na iskazivanje interesa za podršku lokalnim i regionalnim nivoima vlasti u okviru implementacije Enter! preporuke. Navedenim preporukama ističe se značaj pristupa socijalnim pravima za mlade ljude iz nerazvijenih naselja.

Mjere podrške koje pruža Vijeće Evrope temelje se na načelu saradnje i međusobnog zajedničkog interesa za poboljšanje pristupa socijalnim pravima mladih ljudi iz nerazvijenih naselja. Navedene mjere podrške nisu namjenjene u formi pružanja direktne finansijske pomoći. One se uglavnom sastoje od: stručnosti i razmjene iskustava, institucionalne/obrazovne podrške, jačanja kapaciteta i mogućnosti za umrežavanje i učenje od drugih loklanih vlasti, službenika za mlade ili organizacija mladih.

U vezi sa naprijed navedenim, u prilogu vam dostavljamo dodatne informacije o pozivu, kao i obrazac za iskazivanje interesa. Dodatne informacije su dostupne i na web stranici: https://www.coe.int/en/web/enter/cooperation-with-local-authorities . Napominjemo da izraz eventualnog vašeg interesovanja trebate poslati najkasnije do 31. augusta tekuće godine.

Download: CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Download: FORM FOR EXPRESSION OF INTEREST ENTER!

 
Poziv za prijave na trening "Pisanje projekata za program Erasmus+ mladi"

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj, koji je "Kontakt tačka za Erasmus+ mladi" u Bosni i Hercegovini, organizira četiri edukativna treninga na temu pisanja projekata za EU program "Erasmus+ mladi".

Cilj treninga je jačanje kapaciteta omladinskih organizacija i institucija koje se bave pitanjima mladih u BiH, radi širenja baze organizacija koje učestvuju u EU programu Erasmus+ mladi.

Edukativni treninzi će se održati u sljedećim gradovima:
 1. Zenica, 21-22.12.2017.
 2. Brčko, 23-24.12.2017.
 3. Ugljevik, 26-27.12.2017.
 4. Tuzla, 28-29.12.2017.

PRONI Centar za omladinski razvoj je “Kontakt tačka za Erasmus+ mladi” u Bosni i Hercegovini i obavještavamo vas da je Europska komisija objavila generalni poziv za projekte za 2018. u području obrazovanja, mladih i sporta, a u okviru programa Erasmus+.

Organizacije i institucije iz Bosne i Hercegovine u ovom pozivu mogu predložiti projekte u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u području mladih – prozor za zapadni Balkan. Projekti se predlažu direktno Izvršnoj agenciji (EACEA), a rok za predaju je 8. mart 2018. godine.

Za više informacija o treninzima i prijavi možete pronaći na sljedećem linku: http://erasmusmladi.ba/poziv-za-prijave-na-trening-pisanje-projekata-za-program-erasmus-mladi/

 
Javni poziv Regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO) za dostavljanje projektnih prijedloga

18.10.2017. Javni poziv Regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO) za dostavljanje projektnih prijedloga

DOWNLOAD: Javni poziv Regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO) za dostavljanje projektnih prijedloga

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 5 od 125