Закони у вези са младима

Тренутно у Босни и Херцеговини на нивоу Републике Српске постојиi Закон о омладинском организованју. 

У Федерацији постоји "Закон о младима Федерације БиХ".

У Брчко Дистрикту БиХ, такође, још није усвојен закон чији се нацрт тренутно налази у процедури.

Савјет министара Босне и Херцеговине, такође, још није усвојио, нити је у процедури оквирни Закон о младима БиХ.

 

Закон о унији студената РС

Закон о младима ФБиХ

Закон о волонтеризму РС