Zakoni u vezi sa mladima

Trenutačno u Bosni i Hercegovini na razini Republike Srpske postoji Zakon o omladinskom organizovanju.

U Federaciji postoji "Zakon o mladima Federacije BiH".

U Brčko Distriktu BiH, također, još nije usvojen zakon čiji se nacrt trenutačno nalazi u proceduri.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, također, još nije usvojilo, niti je u proceduri okvirni Zakon o mladima BiH.