Zakoni u vezi sa mladima

Trenutno u Bosni i Hercegovini na nivou Republike Srpske postoji Zakon o omladinskom organizovanju.

U Federaciji postoji "Zakon o mladima Federacije BiH".

U Brčko Distriktu BiH, također, još nije usvojen zakon čiji se nacrt trenutno nalazi u proceduri.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, također, još nije usvojilo, niti je u proceduri okvirni Zakon o mladima BiH.

 

Zakon o uniji studenata RS

Zakon o mladima FBiH

Zakon o volonterizmu RS