Основни документи о младима

Извјештај о младима 
Савјет Европе, Канцеларија у Сарајеву

Изградња омладинске политике у Босни и Херцеговини:
Укључивање, јачање и развој 
Свјетска банка