Osnovni dokumenti o mladima

Izvješće o mladima 
Vijeće Europe, Ured u Sarajevu

Izgradnja omladinske politike u Bosni i Hercegovini:
Uključivanje, jačanje i razvoj 

Svjetska banka