Osnovni dokumenti o mladima

Izvještaj o mladima
Vijeće Evrope, Ured u Sarajevu

Izgradnja omladinske politike u Bosni i Hercegovini:
Uključivanje, jačanje i razvoj

Svjetska banka