Основне информације о Комисији
 • Вијеће министара БиХ, на 84. сједници, одржаној 16. априла 2009. године, усвојило је Одлуку о измјени и допуни одлуке о оснивању Комисије за координацију питања младих у БиХ. У односу на дотадашњих 18. чланова, Комисија се сада састоји од 9 чланова;  4 су представници институција власти у БиХ (Министарство цивилних послова: 2 представника, Министарство културе и спорта Федерације БиХ: 1 представник и Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске: 1 представник), док је 5 представника из омладинског невладиног сектора из БиХ. Такођер, према новој Одлуци Комисија ђелује у оквиру Министарства цивилних послова БиХ, умјесто рјешења према којем је Комисија основана као стално тијело Вијећа министара БиХ.  pdf_icon.gif
 
 
 • Комисија у свом раду испуњава три веома важна принципа
 1. Начело координације и сарадње између различитих институција власти
  Овај принцип подразумијева напоре координираног приступа на стварању мјера и политика за младе.
 2. Начело вишестраног приступа рјешавању проблема младих 
  Питања младих нису једнострана и захтијевају интервенције у више подручја.
 3. Начело укључења младих и заједничког управљања радом Комисије
  Жеља је да се што више промовише укључење младих у доношење одлука од важности за њих, поготово зато што не постоји кровно тијело за младе на нивоу БиХ. 

 • Дужности Комисије 
 • Комисија има слиједеће дужности:
  • Дефинисати критерије и објавити Јавни позив за одабир чланова/ица Комисије из невладиног сектора;
  • Упутити приједлог структуре: предсједница и два потпредсједника;
  • Одржавати сједнице Комисије, најмање једном мјесечно;
  • Упутити приједлог Савјету министара БиХ Пословника о раду Комисије;
  • Упутити Савјету министара БиХ годишњи Програм рада;
  • Упутити извјештаје о раду Комисије.


 • Надлежности Комисије  
  Комисија је надлежна за утврђивање основних принципа и координацију активности свих субјеката од значаја за промоцију и заштиту улоге и позиције младих Босне и Херцеговине у циљу побољшања њихових услова живота, те за међународно представљање питања која се тичу младих Босне и Херцеговине.

 • Задаци Комисије
  Задаци Комисије су, да у складу са надлежностима релевантних институција, допринесе:
  • Утврђивању основних принципа координације активности везаних за младе;
  • Усклађивању планова ентитетских тијела власти везаних за младе;
  • Дефинисању стратегије на међународном плану по питању младих;
  • Анализи проблема младих у Босни и Херцеговини;
  • Координацији омладинских пројеката;
  • Прикупљању и дистрибуцији информација из области омладинске проблематике.

 • Комисија предлаже и реализује:
  • Рјешење за институционални оквир;
  • Израду приједлога омладинске политике;
  • Иницијативе према владама и парламентима у Босни и Херцеговини, укључујући приједлоге нових и измјене и допуне постојећих законских рјешења;
  • Организацију састанака са младима;
  • Иницијативе према међународним и другим институцијама о питањима од значаја за младе у Босни и Херцеговини.