Osnovne informacije o Povjerenstvu
 • Vijeće ministara BiH, na 84. sjednici, održanoj 16. 04. 2009. godine, usvojilo je Odluku o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Povjerenstva  za koordinaciju pitanja mladih u BiH. U odnosu na dotadašnjih 18. Članova, Povjerenstvo  se sada sastoji od 9 članova;  4 su predstavnici institucija vlasti u BiH (Ministarstvo civilnih poslova: 2 predstavnika, Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH: 1 predstavnik i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske), dok je 5 predstavnika iz omladinskog nevladinog sektora iz BiH. Također, prema novoj Odluci Povjerenstvo se osniva u okviru Ministarstva civilnih poslova BiH, umjesto rješenja prema kojem je Povjrenstvo osnovana kao stalno tijelo Vijeća ministara BiH 

 

 

 • Povjerenstvo u svome radu ispunjava tri veoma važna načela:
 1. Načelo koordinacije i suradnje između različitih institucija vlasti
  Ovaj princip podrazumijeva napore koordiniranog pristupa na stvaranju mjera i politika za mlade.
 2. Načelo višestranog pristupa rješavanju problema mladih
  Pitanja mladih nisu jednostrana i zahtijevaju intervencije u više područja.
 3. Načelo uključenja mladih i zajedničkog upravljanja radom Povjerenstva
  Želja je što više promovirati uključenje mladih u donošenje odluka od važnosti za njih, posebice jer ne postoji krovno tijelo za mlade BiH. 

 

 

 • Povjerenstvo ima sljedeće dužnosti:
  • Definirati kriterije i objaviti Javni poziv za odabir članova Povjerenstva iz nevladinog sektora;
  • Uputiti prijedlog strukture: predsjednica i dva dopredsjednika;
  • Održavati sjednice Povjerenstva, najmanje jednom mjesečno;
  • Uputiti prijedlog Vijeću ministara BiH Poslovnika o radu Povjerenstva;
  • Uputiti Vijeću ministara BiH godišnji Program rada;
  • Uputiti izvještaje o radu Povjerenstva.

 

 

 • Nadležnosti Povjerenstva
  Povjerenstvo je nadležno za utvrđivanje osnovnih načela i koordiniranje aktivnosti svih subjekata od značaja za promoviranje i zaštitu uloge i pozicije mladih Bosne i Hercegovine u cilju poboljšanja njihovih uvjeta života, te za međunarodno predstavljanje pitanja koja se tiču mladih Bosne i Hercegovine.


 • Zadatci Povjerenstva
  Zadatci Povjerenstva su, da sukladno nadležnostima relevantnih institucija, doprinese:
  • Utvrđivanju osnovnih načela koordiniranja aktivnosti glede mladih;
  • Usklađivanju planova entitetskih tijela vlasti u svezi s mladima;
  • Definiranju strategije na međunarodnom planu po pitanju mladih;
  • Analiziranju problema mladih u Bosni i Hercegovini;
  • Koordiniranju projekata mladih;
  • Prikupljanju i distribuiranju informacija iz oblasti problematike mladih.

 • Povjerenstvo predlaže i realizira:
  • Rješenje za institucionalni okvir;
  • Izradu prijedloga Omladinske politike;
  • Inicijative prema vladama i parlamentima u Bosni i Hercegovini, uključujući prijedloge novih i izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja;
  • Organizaciju sastanaka sa mladima;
  • Inicijative prema međunarodnim i drugim institucijama u pitanjima od značaja za mlade u Bosni i Hercegovini.