Osnovne informacije o Komisiji
 • Vijeće ministara BiH, na 84. sjednici, održanoj 16. aprila 2009. godine, usvojilo je Odluku o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH. U odnosu na dotadašnjih 18 članova Komisija se sada sastoji od 9 članova; 4 su predstavnici institucija vlasti u BiH (Ministarstvo civilnih poslova: 2 predstavnika, Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH: 1 predstavnik i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske: 1 predstavnik), dok je 5 predstavnika iz omladinskog nevladinog sektora iz BiH. Također, prema novoj Odluci Komisija djeluje u okviru Ministarstva civilnih poslova BiH, umjesto rješenja prema kojem je Komisija osnovana kao stalno tijelo Vijeća ministara BiH.pdf_icon.gif

 • Komisija u svom radu ispunjava tri veoma važna načela:
 1. Načelo koordinacije i saradnje između različitih institucija vlasti
  Ovaj princip podrazumijeva napore koordiniranog pristupa na stvaranju mjera i politika za mlade.
 2. Načelo višestranog pristupa rješavanju problema mladih
  Pitanja mladih nisu jednostrana i zahtijevaju intervencije u više područja.
 3. Načelo uključenja mladih i zajedničkog upravljanja radom Komisije
  Želja je da se što više promovira uključenje mladih u donošenje odluka od važnosti za njih, pogotovo stoga što ne postoji Krovno tijelo za mladena nivou BiH. 

 • Dužnosti Komisije 
  Komisija ima sljedeće dužnosti:
  • Definirati kriterije i objaviti Javni poziv za odabir članova Komisije iz nevladinog sektora;
  • Uputiti prijedlog strukture: predsjednica i dva potpredsjednika;
  • Održavati sjednice Komisije, najmanje jednom mjesečno;
  • Uputiti prijedlog Vijeću ministara BiH Poslovnika o radu Komisije;
  • Uputiti Vijeću ministara BiH godišnji Program rada;
  • Uputiti izvještaje o radu Komisije.

 • Nadležnosti Komisije
  • Komisija je nadležna za utvrđivanje osnovnih principa i koordinaciju aktivnosti svih subjekata od značaja za promociju i zaštitu uloge i pozicije mladih Bosne i Hercegovine u cilju poboljšanja njihovih uvjeta života, te za međunarodno predstavljanje pitanja koja se tiču mladih Bosne i Hercegovine

 • Zadaci Komisije
  • Zadaci Komisije su, da u skladu sa nadležnostima relevantnih institucija, doprinese:
  • Utvrđivanju osnovnih principa koordinacije aktivnosti u vezi sa mladima;
  • Usklađivanju planova entitetskih tijela vlasti u vezi sa mladima;
  • Definisanju strategije na međunarodnom planu po pitanju mladih;
  • Analizi problema mladih u Bosni i Hercegovini;
  • Koordinaciji omladinskih projekata;
  • Prikupljanju i distribuciji informacija iz oblasti omladinske problematike.

 • Komisija predlaže i realizuje:
  • Rješenje za institucionalni okvir;
  • Izradu prijedloga omladinske politike;
  • Inicijative prema vladama i parlamentima u Bosni i Hercegovini, uključujući prijedloge novih i izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja;
  • Organizaciju sastanaka sa mladima;
  • Inicijative prema međunarodnim i drugim institucijama u pitanjima od značaja za mlade u Bosni i Hercegovini.