Osnovne informacije o BiH

Glavni grad: Sarajevo
Površina: 52.280 km2
Stanovništvo: 4.354.911 (1991)
Najniža tačka: grad Neum, 0 m
Najviša tačka: Maglić, 2386 m
Obalna linija: 21,2 km
Narodi: Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Ostali.
Službeni jezici: bosanski, srpski, hrvatski.

 

Grb BiH


Zastava BiH


Himna BiHUstav
Bosna i Hercegovina se nalazi u središnjem dijelu Balkanskog poluotoka. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu graniči sa Republikom Hrvatskom, a na istoku i jugu sa Državnom zajednicom Srbijom i Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina ima mali izlaz na more u dužini od oko 21 km obalne linije kod Neuma.

Bosna i Hercegovina se administrativno dijeli na Federaciju Bosne i Hercegovine (51%) i Republiku Srpsku (49%). Federacija BiH se dijeli na deset (10) kantona, a kantoni na općine. Republika Srpska administrativno se dijeli na regije, a zatim i na opštine. Teritorij Brčkog koji je bio pod arbitražom, nije pripao ni Federaciji BiH ni Republici Srpskoj, već je odlukom Arbitražnog povjerenstva za Brčko stavljen pod upravu države Bosne i Hercegovine kao zaseban distrikt.

Bosna i Hercegovina se sastoji od četiri velike geografske cjeline.
Srednja Bosna
(12.920 četvornih km, 1.249.000 stanovnika) zahvaća planinski srednjobosanski prostor; to je najrazvijeniji dio države koji je od najstarijih vremena raskrižje i stjecište različitih utjecaja i interesa susjednih peripanonskih, krških i sub-mediteranskih krajeva.

Bosansko-hercegovački visoki krš (11.842 četvornih km, 325.000 stanovnika) obuhvaća planinsko-krški prostor zapadne Bosne i Hercegovine; to je najslabije naseljen i najsiromašniji dio države - samo je 9% površine obradivo, a u gradovima živi manje od 30% stanovnika.

Mediteranska regija, tzv. Niska Hercegovina (5.399 četvornih km, 296.000 stanovnika) najmanja je geografska cjelina Bosne i Hercegovine, to je zagorski prostor srednjeg primorja.