Osnovne informacije o BiH
Glavni grad:Sarajevo
Površina:52.280 km2
Stanovništvo:4.354.911 (1991)
Najniža tačka:grad Neum, 0 m
Najviša tačka:Maglić, 2386 m
Obalna linija:21,2 km
Narodi:Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Ostali.
Službeni jezici:bosanski, srpski, hrvatski.

Image

Grb BiH

Image

Zastava BiH

Image

Himna BiH

Image

Ustav

Image

 

Bosna i Hercegovina se nalazi u središnjem dijelu Balkanskog poluotoka. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu graniči sa Republikom Hrvatskom, a na istoku i jugu sa Srbijom i Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina ima mali izlaz na more u dužini od oko 21 km obalne linije kod Neuma.Bosna i Hercegovina se administrativno dijeli na Federaciju Bosne i Hercegovine (51%) i Republiku Srpsku (49%). Federacija BiH se dijeli na 10 kantona, a kantoni na općine. Republika Srpska administrativno se dijeli na regije, a zatim i na opštine. Teritorij Brčkog koji je bio pod arbitražom, nije pripao ni Federaciji BiH ni Republici Srpskoj, već je odlukom Arbitražne Komisije za Brčko stavljen pod upravu države Bosne i Hercegovine kao zaseban distrikt.

Bosna i Hercegovina se sastoji od četiri velike geografske cjeline. Srednja Bosna (12920km2, 1249000 stanovnika) zahvata planinski srednjobosanski prostor; to je najrazvijeniji dio države koji je od najstarijih vremena raskršće i stjecište različitih utjecaja i interesa susjednih peripanonskih, krških i sub-mediteranskih krajeva.

Bosanskohercegovački visoki krš (11842km2, 325000 stanovnika) obuhvata planinsko-krški prostor zapadne Bosne i Hercegovine; to je najslabije naseljen i najsiromašniji dio države - samo je 9% površine obradivo, a u gradovima živi manje od 30% stanovnika.

Mediteranska regija, tzv. Niska Hercegovina (5399km2, 296000 stanovnika) najmanja je geografska cjelina Bosne i Hercegovine, to je zagorski prostor srednjeg primorja.