Dobrodošli

Dobrodošli na službenu web stranicu Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH.
Ovom web stranicom želimo doprinijeti boljem informisanju svih zainteresovanih o našem radu.

Komisija će svojim radom djelovati na poboljšanju uvjeta života mladih u BiH, te na najbolji mogući način ih predstavljati kako unutar granica države, tako i na međunarodnom planu, u skladu sa Odlukom o osnivanju.

Pozivamo sve mlade, omladinske nevladine organizacije, mlade iz dijaspore, predstavnike i predstavnice podmladaka političkih stranaka, predstavnike i predstavnice svih institucija vlasti u BiH, te predstavnike i predstavnice međunarodnih organizacija i ambasada u BiH da na konstruktivan način doprinesu uspješnom radu Komisije.

S poštovanjem,

Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH